Hirdetmények

 

 

 


 


 

 


 

 


Értesítjük KENGYEL és BAGIMAJOR lakosságát, hogy a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.

2010. március 23-ra és 24-ra eső járatnapon 07.00-15.30-ig LOMTALANÍTÁST végez.

A lomtalanítás a kommunális hulladék szállítással párhuzamosan a megszokott járatnapon történik. A zökkenőmentes végrehajtás érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényzet (kuka) mellé szíveskedjenek kirakni a nagyobb méretű tárgyakat (lomokat, bútorokat), illetve műanyag zsákban a kerti hulladékokat (falevél), valamint maximum 1,00m x 0,5m x 0,5m-es összekötött kévébe a gally hulladékot. A lomtalanítás reggel 07 órakor kezdődik, ennek megfelelően ezen időpont előtt kérjük a lomok kirakását, mert a lomtalanítást végző gépjármű minden útvonalon csak egyszer megy végig.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a rendeletben is leírt, nem a kommunális hulladék kategóriájába tartozó anyagokat (pl.: trágya, akkumulátor, építési törmelék, gépjárműgumi, képcsöves hulladék, hűtőszekrény hulladék, festékes olajos edények) a lomtalanításkor nem szállítjuk el, ezért ezeket ne helyezzek ki.

Külön felhívjuk a vállalkozók, közületek figyelmét, hogy a lomtalanítási akció csak a lakosságra vonatkozik! Kérjük a település lakosságát, hogy a fenti útmutatás betartásával segítsek a Kft. ez irányú munkavégzését.

A lomtalanítási napokon az 56/390-012 telefonszámon ügyfélszolgálatot tartunk.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 


A Községi Képviselő-testület 2010. február 18-i- ülésén  4/2010./II.18./ számú önkormányzati
határozatával a szavazatszámláló bizottságok tagjaink, póttagjainak a következő
helyi lakosokat választotta meg:

001. számú szavazókör: Kisiskola, Kossuth u. 48.

Tagjai:

 • Kovács Tibor, Kengyel, Hunyadi u. 19/a.
 • Mrena Józsefné, Kengyel, Achim u. 8.
 • Forintosné Orovecz Rózsa, Kengyel, Sallai u. 1.

Póttagjai:

 • Krenák Péterné,  Kengyel, Szabadság u. 27.
 • Csehné Angyal Erika, Kengyel, Thököly u. 12/a.
 • Körmöndiné Csatári Ildikó, Kengyel, Szabadság u. 9.
 • Ambrusné Molnár Márta, Kengyel, Sallai u. 8
 • Rácz Judit, Kengyel, Kossuth u. 269.


 

002. számú szavazókör:  
Művelődési Ház  Kossuth u. 98.

Tagjai:

 • Bárándi György, Kengyel, Hunyadi u. 22.
 • Buka Zoltán, Kengyel, Kossuth u. 130/a.
 • Sipos Lászlóné, Kengyel, Kossuth u. 94.

Póttagjai:

 • Nagyné Antal Zsuzsanna, Kengyel, Damjanich u. 12.
 • Bakos Jánosné Kengyel,Dózsa Gy. u. 18.
 • Turcsányiné Szilágyi Csilla, Kengyel, Petőfi u. 15.

 

003. számú szavazókör: Tornaterem  Kossuth u. 100.

Tagjai:

 • Tóthné Kis-Pál Tünde, Kengyel, Kossuth u. 128/a.
 • Zelenák Sándorné, Kengyel, Arany J. u. 32.
 • Csőke Ildikó, Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 51.

Póttagjai:

 • Varga Istvánné, Kengyel, Petőfi u. 16.
 • Molnárné Ollé Erzsébet, Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 83/a.
 • Szilágyiné Fórizs Alíz, Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 142.

 

004. számú szavazókör: 
Emeletes Iskola Kossuth u. 100.

Tagjai:

 • Szűrös Mihályné, Kengyel, Achim u. 23.
 • Bokorné Tímár Tünde, Kengyel, Rákóczi u. 44/a.
 • Véninger Erzsébet, Kengyel, Jókai u. 13.

Póttagjai:

 • Székács Lajos, Kengyel, Bartók B. u. 7. 
 • Bánhidi Gáborné, Kengyel, Kossuth u. 146/a.
 • Tóthné Németh Ildikó, Kengyel, Hunyadi u. 38.

 

005.számú szavazókör: 
Bagimajor Iskola   Április 4. út
2.

Tagjai:

 • Szabó József, Kengyel, Radnóti u. 17.
 • Balla Istvánné, Kengyel, Tóth Á. u. 5.
 •  Kovács Anita, Kengyel, Május 1. út 10.

Póttagjai:

 • Zsemlye Edit, Kengyel, Április 4. út 30.
 • Vágner Mónika, Kengyel, Április 4. út 6.
 • Farkas Anikó, Kengyel, Április 4. út 4/a.

 

A szavazatszámláló bizottsági póttagok igény szerinti része
az esetleges kisebbségi önkormányzati választáskor a kisebbségi szavazatszámláló
bizottság tagjaként is közreműködhet. 

 

Kengyel, 2010. február 22.

Szabó István sk.

jegyző

 


A POLGÁRMESTER ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT,
 

HOGY 2010. február 18-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 15,00 órára KÖZSÉGHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN ÖSSZEHÍVTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SOROS ÜLÉSÉT.

 

N A P I R E N D E K:

1./ Az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének megtárgyalása (írásban)

2./Előirányzat átcsoportosítása (írásban)

3./ Teljesítmény értékelés, 2010. évi teljesítmény feladatok

  a./ A jegyző 2009. évi teljesítmény értékelése (írásban)

  b./ A hivatal dolgozói 2010. évi teljesítmény feladatai (írásban)

4./Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztása (írásban)

5./ Iskolai beíratkozás időszakának meghatározása (írásban)

6./ Pályázatok

 a./ Orvosi rendelő felújítására, bővítésére (írásban)

 b./ Közmunka felügyelő bérére pályázat benyújtása (írásban)

7./ A községi esélyegyenlőségi program jóváhagyása (írásban)

8./ Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről (szóban)

 

Kengyel, 2010. február 12.

 

Czédly Gyula sk.

polgármester 


Értesítjük a Tisztelt Választókat, hogy az Országgyűlési Képviselők választására a Választási Információs Szolgálat megkezdte működését. A választással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 1. sz. szobájában lehet tájékoztatást kérni.

Helyi Választási Iroda


 A Választási Iroda letölthető tájékoztatója a tavaszi Országgyűlési választásokról


A Választási Iroda hivatalos plakátja: