november 2014

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2014. november 27-én csütörtökön, 17.00 órára. összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Beszámoló a Kengyel Község Önkormányzati Köztemető üzemeltetéséről /írásban/
Előadó:  Kegyelet Sírkő Kft. vezetője
2. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának elfogadásáról /írásban/

Hirdetmény

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. november 1-én fennállt, a tárgyév november  hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY formájába. 

Dékány Jánosné nyugdíjas-búcsúztatása

Volt kollégái közül valamennyien elfogadták Dékány Jánosné, Rozál meghívását a nyugdíjas búcsúztatóra, a polgármesteri hivatal dolgozói közül. Domány Rozália 1978. szeptember első napján kezdett dolgozni az önkormányzatnál, mint pénzügyi előadó. Nyugdíjba vonulása előtt pénzügyi-munkaügyi ügyintézőként tevékenykedett, munkáját az önkormányzat a Kengyel Községért Díj ezüst fokozatával ismerte el 2014-ben. Szeretettel gratulálunk és hosszú, boldog, aktívan eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk!

Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, hogy Kengyel község tágabb környezetében az O&GD Central Kft. megbízása alapján, a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. területi szeizmikus méréseket végez. A mérések célja kőolaj és földgáz telepek felkutatása. A kutatás előreláthatólag november 15 és december 31 között zajlanak.

Lomtalanítás

2014 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ KENGYELEN!
 
Kengyel Község Önkormányzata megbízásából a közszolgáltatás keretében ingyenes LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 
A háztartásokban nap mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagy méretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban.

Hetvenedik születésnapján köszntöttük Hajnal Lászlóné, Dékány Erzsikét

1944. október 23-án született Kengyelen Dékány Erzsike néni. Hetven évvel ezután nagy családja körében ünnepelte, immáron Hajnal Lászlónéként 70. születésnapját. A boldog házaspárnak két unokájuk és négy dédunokájuk van. A legkisebb közülük Dorka, aki 2014. június 11-én született, aki szintén együtt ünnepelt a családdal. További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Aranylakodalom volt a Mező családban

2014. október 31-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat Tóvizi Mária és Mező János. A népes családnak az otthon kicsinek bizonyult, így Martfűn a Vadászházban tartották a jeles eseményt. Az önkormányzat nevében Nagy Szilárd polgármester köszöntötte a boldog házaspárt! Jó egészséget kívánunk!