december 2014

Szociális célú tüzifa

Értesítem a lakosságot, hogy Kengyel Község Önkormányzatának A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 16/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelete alapján Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Oldalak