december 2014

Gazdálkodók figyelmébe

Letölthető a mezőőri járulék megállapításához szükséges bevallás, mely erre a linkre kattintva, pdf formátumban érhető el. A mezőőri járulékot a TISZA takarékszövetkezet nem tudja fogadni a mezőőri járulék befizetéseket a megadott számlaszámon ezért az új szám megnyitásáig a következő önkormányzati számlára lehet az összeget átutalni: 11745066-15410034, akinek nincs lehetősége az átutalásra a bevallás benyújtásakor részére a hivatalban  befizetési csekket tudunk biztosítani. 

Szociális célú tüzifa

Értesítem a lakosságot, hogy Kengyel Község Önkormányzatának A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 16/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelete alapján Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Oldalak