Köszönet mindenkinek, akinek a téglája benne van ... - Nagy Szilárd polgármester beszéde az Egészségház avatója alkalmából

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplők!
Tiszta szívből mondom, hogy van okunk az ünneplésre. Hiszen ma ismét elmondhatjuk, hogy a jövő Kengyeléből egy újabb darabot építettünk fel. Ráadásul úgy – és ezért is van okunk ünnepelni –, hogy az évekkel ezelőtt kitűzött cél érdekében sokan fogtunk össze, így majd sokan mondhatjuk el évek múlva is, hogy a korszerű, tágas kengyeli orvosi rendelő létrejöttéhez hozzátettük a magunkét. Sokunknak van ebben az épületben egy-egy téglája. És ugye akkor tudunk valami nagyot alkotni, ha az egy meg egy összeadódik, és egymásra rakódik.
Aki messziről jön Kengyelre, annak az új orvosi rendelőnk talán nem több egy takaros épületnél. Aki majd azt hallja, hogy Kengyelen ma átadtak egy kibővült és megszépült orvosi rendelőket befogadó házat, talán elintézi annyival, hogy lám-lám, a kengyelieknél javulhat az egészségügyi ellátás. És, aki nem köztünk él, annak igaza is van, ha ennyit gondol a mi új büszkeségünkről. Nekünk viszont sokkal többet üzen ez a mai nap, ez az épület, a lezárult beruházás, az itt hamarosan meginduló gyógyító-megelőző munka.
Üzeni, hogy az álmainkat nem adjuk fel, amit elhatározunk, azt megvalósítjuk.
A megfagyott muzsikusok – ahogy az építészek nevezik önmagukat – úgy vélik, az épületek a múltat kötik össze a jövővel, és emberöltőkön ívelnek át.
Évekkel ezelőtt kezdtünk vágyni arra, hogy az évtizedek alatt elhasználódott, megkopott orvosi rendelőnk megújuljon. Évekkel ezelőtt kezdett összeállni a felújítás, a kibővítés terve, a megvalósítás menetrendje. Szűk egy évvel ezelőtt aztán elindulhatott a munka, és ma itt állunk az új kengyeli orvosi rendelő küszöbén, egy olyan épületben, ami holnap, holnap után és még nagyon sok évig, évtizedig fog szolgálni bennünket. És emlékeztetni.
Engem például mindig arra fog emlékeztetni, hogy össze tudunk fogni. Nem az a fontos, hogy ki álmodta meg, ki mit tett érte, hanem az, hogy elkészült, gyarapodtunk. És eszembe fog jutni, hogy a munka mindig meghozza a gyümölcsét, küzdeni kell, mert akkor sikerülnek a terveink. És a szívem táját mindig melegség fogja elönteni az épület láttán, mert a miénk, a saját verejtékünkkel, magunknak építettük.
Illesse köszönet mindazokat, akiknek van téglája ebben az épületben. Legyenek orvosok, képviselők, építő munkások, tervezők, kengyeliek.
És nem mondom, hogy használjuk keveset. Inkább kívánom, hogy minél többen, minél többször keressük fel az új orvosi rendelőnket. De, ha lehet, ne betegség miatt, hanem a nagyobb bajt megelőző szűrések, rendszeres vizsgálatok okán. Hiszen, ha végre elmondhatjuk, hogy a környék községei közül a legszebb és legkorszerűbb rendelő a miénk, akkor mondhassuk el azt is, hogy nem érdemtelenül. Mert a jövőnk érdekében az egészségünk megőrzése érdekében használjuk.
Mert a közös jövőnkhöz mindenkire szükség van. Mindenkire vár még sokszor egy-egy tégla, amiket a jövő Kengyelének építményeibe be kell építenünk. Hogy még nagyon sokszor állhassunk így együtt, mosolyogva, ünnepelve.

Képgaléria