Felhívás digitális középiskolai jelentkezésre - Meghosszabbítva!!!

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szeptemberétől új képzési formát vezetett be érettségizni szándékozó felnőttek számára, mely az interneten keresztül történő távoktatás és a hagyományos jelenléti órákra épülő oktatás keveréke.
Általános információk:
A Digitális Középiskola azon felnőttek számára teszi lehetővé az érettségi megszerzését, akik rendszeres tartózkodási helyükről nehezen tudnának hagyományos esti vagy levelező oktatási formákat követni, mert:
• ilyen oktatást nyújtó iskolától távol, kistelepüléseken élnek,
• mozgásukban korlátozottak, vagy
• munkájuk, időbeosztásuk, életvitelük ezt nem teszi lehetővé.

A Digitális Középiskola előnyei a tanulók számára:
• rugalmasan ütemezhető időbeosztásban, család és/vagy munka mellett is elvégezhető.
• a személyes kapcsolat mellett az internet lehetőséget ad személyes szaktanári segítség igénybevételére.
• a kevesebb jelenléti óra kevesebb utazással jár; az erre fordított időt, pénzt és energiát a tanulásban lehet kamatoztatni.
• egyéni ütemben, az egyéni hiányosságok pótlásával vagy a már megszerzett tudás hasznosításával lehet haladni.
• az elektronikus eszközök és alkalmazások használatával automatikusan fejlődik az e-kompetencia, a "digitális írástudás"
• az elsajátított önálló tanulási technikák az egész életen át tartó tanulásban hasznosíthatók.

A Digitális Középiskola a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola tagozataként fog működni, az új iskola tanárai is az iskola kollektívájából kerülnek ki.
Minimálisan elvárt előzetes iskolai végzettség befejezett 8 általános iskolai évfolyam. Magasabb iskolai végzettség esetén mindenkinél megvizsgáljuk, hogy a Közoktatási Törvény értelmében mit tudunk beszámítani a már teljesített középiskolai tanulmányaiból.
A tanév rendje:
A Digitális Középiskola hallgatói 5 x 7 hetes ütemekben tanulnak, minden ütem végén számonkérés van. A rendszer azonban rugalmas: egyéni haladási ütem alakítható ki, és egy tanév alatt elvileg akár 2 tanévnyi tananyagból is be lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos 4 éves képzés lerövidíthető, és az érettségi vizsgákat is lehet (előrehozott érettségi formájában) több ütemben teljesíteni.
Évente évfolyamonként kb. 500 tanórát kell teljesíteni összesen, ennek kb. 35%-a jelenléti óra, melyet heti egy nap, a délutáni órákban vagy szombaton ( a csoport igényei szerint) fognak kollégáink megtartani a Szolnoki Szolgáltatási Szakközépiskola Baross út 43. sz. alatti épületében (Vásárhelyi Tagintézmény épülete). Az órák fennmaradó részét (kb. 65%-át) minden tanuló egy interneten elérhető elektronikus portálon kell teljesíteni. A portál használatát az első konzultációkon megtanítjuk.

Várható költségek:
Érettségi vizsgák aktuális díja, melyet az Oktatási Hivatal határoz meg.
9-10. évfolyam költségmentes.
A Közoktatási Törvény értelmében a felnőttek iskolarendszerű éretts&´gi felkészítése 11. és 12. évfolyamon költségtérítéses, melynek mértéke függ a hallgató szociális helyzetétől..
Tankönyvcsomagot vásárolni szükségtelen, hiszen a tananyagok elektronikusan állnak majd rendelkezésre.

A következő tennivalók:
Ha érdekli az új képzési forma, de további kérdései vannak, írjon email-t a digitalis@szolgszi.hu címre. A jelentkezési kérésre email-ben elküldjük, vagy személyesen átvehető.
 A jelentkezési lap nyomtatott, aláírt példányát 2012. augusztus 15-ig kérünk a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola (5000 Szolnok Baross Gábor út 43.) címére eljuttatni. 

Letölthető jelentkezési lap

´