Képviselő-testület soros ülése

Nagy Szilárd polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2011. november 30-án (szerda) 17.00 órára összehívja.

Napirendek:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről (írásban)
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára (írásban)
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről (írásban)
4. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önk. rendelet módosítására (írásban)
6. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (írásban)
7. Előterjesztés Kuncsorba Község Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött kistérségi megállapodásból történő kiválásának támogatásáról, valamint a módosított feladatellátási megállapodás elfogadásáról (írásban)
8. Előterjesztés a II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről (írásban)
9. Előterjesztés a Kengyeli Sportpálya ingyenes használatba adásáról (írásban)
10. Előterjesztés a 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról (írásban) Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2./C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázatbenyújtásáról” (írásban)
12. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról (írásban)
13. Előterjesztés a településfejlesztési feladatok ellátására, megbízási szerződés meghosszabbításáról (írásban)

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására (írásban) 

Kapcsolódó dokumentumok (előterjesztések, mellékletek)