Képviselő testület soros ülése

HIRDETMÉNY

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2012. február 23-án (csütörtökön) 17.00 órára összehívja. Az ülés helye: Községháza nagyterme

NAPIRENDEK:

1. Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról (írásban)
2. Előterjesztés a 12/2011(X.01), a 10/2011.(V.18) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2011.(II.18) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2011. évi költségvetésére kiegészítésére, módosítására (írásban)
3. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére (&´rásban)
4. Előterjesztés a 347/1 hrsz-ú ingatlanrésznek a 371/ hrsz-ú ingatlanhoz történő csatolásáról (írásban)
5. Előterjesztés az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről alkotott 16/2011.(X.13.) Ör. módosításáról (írásban
6. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2011.(IX.01) számú rendelet módosítására (írásban)
7. Előterjesztés az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására (írásban)
8. Előterjesztés a Kengyeli Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának közzétételéről (írásban)
9. Előterjesztés a Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda óvodavezetői pályázatának közzétételéről (írásban)
10. Előterjesztés A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról (írásban)
11. Tájékoztató a jegyzői munkateljesítmény értékeléséről 2011. év (írásban)
12. Előterjesztés a jegyző költségtérítésének módosításáról (írásban)

Kengyel, 2012. február 17.

Nagy Szilárd s.k.
polgármester