Október 23–a alkalmából átadták a „Kengyel Községért" kitüntető díjakat

  

  

Ebben az évben az önkormányzat nevében Nagy Szilárd polgármester, valamint a rendezvény díszvendége dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony két arany és egy–egy ezüst, illetve bronz fokozatot adott át. Ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetetteknek!

A „Kengyel Községért” kitüntető díj arany fokozatában részesült:
Az Ökrös család, akik a településen köztiszteletben állnak, példaértékűen nevelték, nevelik a gyermekeiket. Tíz gyermekük mindegyike szorgalmas, jó képességű. A 18. életévüket betöltöttek főiskolán, egyetemen képezték, képzik magukat. De a házimunkában is jeleskednek. A család összetartása mindenki számára minta lehet, a szülők segítése, támogatása, a testvérek egymás iránti szeretete gondoskodása terén is. Sosem panaszkodtak, nem kértek külső segítséget, még akkor sem, amikor a szülők egészségi állapota megromlott. A településhez való ragaszkodásuk is mindenki számára ismert. A fogathajtáson több éven keresztül a pályaszolgálatot az Ökrös fiúk kiválóan látták el. Ezzel is öregbítették Kengyel hírnevét.

Valamint szintén a „Kengyel Községért” kitüntető díj arany fokozatában részesült :
Az ÁMK pedagógus tantestülete. A 22 fős tantestület többsége Kengyel településen él, de a környező településekről is szívesen járnak át a pedagógusok iskolánkba tanítani. Összetartó testületről van szó, példaértékű a csapatmunka, egymás segítése. Minden nevelő szakképzett, a folyamatos képzésre, megújulásra nyitott. Nemcsak a kötelező tanórai foglalkozásokon, hanem a szabadidős tevékenységek megszervezésében is aktívak, így működhet az iskolában többféle szakkör, sportkör, olvasókör. De szívesen szerveznek versenyeket is, ilyen saját szervezésű verseny a Földrajz szerelmesei emlékverseny is, amelyre szívesen jönnek más iskolákból is a résztvevők. De aktívak a pedagógusok a diák önkormányzat rendezvényein, a községi rendezvényeken, ünnepségeken is. A Kengyelfutás programban mint a versenyek levezetői, mint résztvevői jelen vannak minden évben. A szülőkkel való kapcsolattartást is igen fontosnak tartják, hiszen családi hét, egészséghét, munkaközösségi hetek is jelen vannak a tanév programjában. De jut idő és energia a kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák, gyalogtúrák, kerékpáros túrák megszervezésére, lebonyolítására is. Számos hazai és uniós pályázat előkészítésében, megvalósításában részt vesznek, amelyek az iskola eszközeinek bővítését, ismereteik növelését, és ezzel a gyermekek tudásának fejlesztését érhetik el.

A „Kengyel Községért” kitüntető díj ezüst fokozatában részesült:
Fajt György, aki évek óta színesíti a rendezvényeket zenészként és szakácsként is. Részt vett a Vándorló Bográcsok találkozóján, számos helyi rendezvényen és az idén először a Szolnoki Gulyásfesztiválon. Ezen a rendezvényen sikerült az első díjat megszerezni, ezzel is öregbítve Kengyel hírnevét.

A „Kengyel Községért” kitüntető díj bronz fokozatában részesült:
Parázsó Lajosné Csiga Magdika néni, aki igaz, hogy Budapesten élt, de már onnan hazajárva is ápolta a katonasírokat, az újratemetésben is nagy szerepe volt. A templom előtt a hármas halomra a II. világháborúban elesett kengyeli katonák emlékére emelt márványtábla elkészítését is ő kezdeményezte, kutatása alapján kerültek rá a nevek. A kopjafa környékét gondozta, ápolta, többször beültette növényekkel. Most a parkban ültetett fagyalbokrokat, amelyből a Szent Korona mintát formázza meg. A katolikus templom felújításában is nagy szerepe volt. Saját költségén csináltatta meg az ablakokat. Az orgona ide hozatalát megszervezte, azt anyagilag jelentősen támogatta. Miseruhákat, ministráns ruhákat vett és készített. Terítőket készítettek testvérével, amiket gondoztak. A régi Futár újságban a harangszót szerkesztette. A fogathajtást az első perctől támogatta munkájával és adományaival is. Szívesen szerepel ünnepségeken.
 

További képek a képtárban.