Hirdetmény

 A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2014. május 22-én csütörtökön 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, melyben egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
A közmeghallhatás témája: Szennyvíz beruházás kivitelezése.
Az ülés helye: Községháza nagyterme

NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről
Előadó: Dr. Tóth Péter r. alezredes - rendőrségi főtanácsos - kapitányságvezető
2. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról
Előadó: Szabó István Kengyeli Polgárőr Egyesület Elnöke
3. Beszámoló a Kengyeli köztemetőben végzett munkáról
Előadó: Kegyelet sírkő Kft. ügyvezető igazgatója
4. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről
Előadó: Intézményvezető
5. Előterjesztés a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó megállapodás elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés az önállóan működő és gazdálkodó Kengyeli Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő és gazdasági szervezettel nem rendelkező Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
8. Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2013. évben
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
9. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
10. Előterjesztés a Wavecom Informatikai Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításához történő hozzájáruláshoz
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Kengyel, 2014. május 19.

Nagy Szilárd sk.
polgármester