Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 17.00 órára összehívja. Az ülés helye: Községháza nagyterme

Napirendek:
1. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Nagy Szilárd
polgármester