Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2014. november 27-én csütörtökön, 17.00 órára. összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Beszámoló a Kengyel Község Önkormányzati Köztemető üzemeltetéséről /írásban/
Előadó:  Kegyelet Sírkő Kft. vezetője
2. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról  /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulási megállapodás módosításáról /írásban/
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalásáról  /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester