Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2015. május 27-én szerdán 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, mely egyben közmeghallgatás is.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
1. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról /írásban/
Előadó:  háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,  védőnő
2. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
Előadó:  Intézményvezető
3. Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2014. évben /írásban/
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról /az előterjesztés melléklete elektronikus úton kerül kiküldésre/
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a  helyi civil szervezetek 2015. évi  pályázati támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról /írásban/
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a Kengyel közigazgatási területén kerékpárút engedélyezési tervek elkészítése, és az útépítési, vasúthatósági engedélyezési eljárások lefolytatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés az elévülő adótartozások törléséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
9. Előterjesztés az „Étkeztetési -szolgáltatás biztosítására kiírt hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2015. május 21.
 
Nagy Szilárd sk.