Egy bronz- és két aranyfokazatot ítélt meg idén a Kengyel Községi Önkormányzat

Három éve az önkormányzat hagyományosan a Büszke Vidék Fesztiválon köszönti a díjazottakat. Ebben az évben egy bronz és két arnyfokozatú kitüntetést adományozott a Kengyel Községi Önkormányzat. 
Bronz fokozatban részesült Ambrusné Molnár Márta. 
Születése óta Kengyelen él, a Hajnóczi József Gimnáziumban érettségizett. Húsz éve a Napsugár Művészeti Modellóvoda munkatársa, mint óvodatitkár. Eleinte még az óvodások felügyeletébe is besegített. 
Évek óta jelen van a község kulturális életében, mivel a Dalma Dance Club kegyeli tagozatnak ügyeit 10 éve irányítja. Alakulásuk óta a csoport a település minden programján részt vesz, segítve más civil szervezetek rendezvényeit. A tánccsoport számtalan fellépésre kap meghívást, melyen ő is jelen van. A kengyeli Dalma Dance Club versenyeken öregbíti Kengyel hírnevét. 
Főszervezőként közreműködött a kengyeli Dalma Dance Club jótékonysági báljain, a Rock tavasz Rock karácsony, valamint a Halloween-party rendezvényeken. A községben működő civil szervezetekkel jó kapcsolatot alakított ki.
2014. óta a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület (KÖTE) tagja.
Arany fokozatban részesült a Rucz házaspár.
Dr. Rucz István és Dr. Rucz Istvánné, Boróczki Etelka /Csibi nénit/ évek óta a község társadalmi életében részt vesznek. Doktor úr Orosházán született. Idén lesz 80 éves. Az állatorvosi egyetemen végzett. Mikor Kengyelre került a Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott üzemi állatorvosként, illetve ő volt a községi állatorvosa. Nyugdíjazása után is folytatta hívatását, még akkor is nagyon sokan ragaszkodtak hozzá. Munkáját kiválóan végezte.
Csibi néni Kengyeli születésű, a Tiszaföldvári Hajnóczi József Gimnáziumban érettségizett. 55 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a kengyeli általános iskolában. Munka mellett Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára járt, ahol elsőnek a mezőgazdasági ismereteket és gyakorlati szakot, majd később a kémia szakot végezte el. Munkáját a céltudatosság jellemezte. Mindkét tantárgy tanítását szívügyeként tekintette. Szakmai pedagógiai felkészültsége igen alapos volt. Diákjaival versenyeken is részt vett. Szakköri tevékenységét eredményesen végezte. Továbbképzésére nagy gondot fordított. Igazi pedagógus egyéniség. Szakfelügyelőként, szaktanácsadóként is dolgozott, de előtte az iskola osztályfőnöki munkaközösségét eredményesen vezette. Pályaválasztási felelős is volt. Az iskolai munka minden területén megállta a helyét. MTVB Pedagógiai Díjba részesítették munkája elismeréséért. Ő írta a „Kémiapuska 13-16 évesek számára” című szakkönyvet. Közel 20 éve nyugdíjas, de részt vesz minden rendezvényen, adományokat gyűjt, egyházi ünnepeket szervez. A településen mindenki ismeri, és elismeri a férjével együtt. 
Szintén arany fokozatban részesült Lengyel István esperes. 
Lengyel István esperes, Kengyel plébánosa közel 30 éve látja el a plébánosi feladatokat településünkön is. Szajolban él, de Kengyelt is a saját településének tartja. Az egyházi ünnepeken és a rendes vasárnapi szentmisén mindig szeretettel várja a híveket. Ez az év évforduló volt a számára, hiszen 40 éve szentelték pappá. A falu búcsúja alkalmából meg is ünnepeltük ezt. Áldozatos munkájával, mellyel a közösségünket és a felnövekvő nemzedéket próbálja nevelni olyan alázatossá, mint amilyen ő maga. A magánéletében egy rendkívül művelt, életvidám ember, akivel bármilyen témáról el lehet beszélgetni.
Sok szeretettel gratulálunk minden kitüntetettnek!