Köszöntötték a kengyeli pedagógusokat

 
Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük az iskola és óvoda egykori és mostani dolgozóit. Nagy Szilárd polgármester köszöntőjét idézzük. 
Tisztelt kengyeli Pedagógusok! 
A magyar oktatási rendszer legnagyobb reformátora azt mondta egykor: "Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője."
Klebelsberg Kunó pontosan látta: a pedagógusi pálya az egyik legcsodálatosabb, s egyben legfontosabb hivatás. A gyerekek, a felnövekvő fiatalok Önöktől és Kollégáiktól kapják meg azokat az alapokat, melyre később bátran építhetnek az életben, s amivel a saját értékeiket csiszolhatják
 
Hiszen lehet-e nemesebb, fontosabb hivatás a pedagógusénál? Azzal, hogy a pedagógus gyermekeinket tudásra és szívbéli jóságra tanítja, jó mintát ad, amellyel tiszta embereket lehet nevelni. Nagy László erről így fogalmaz:
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!"
A pedagógus emberségével, tudásával, mások iránti figyelmével olyan küldetést teljesít, amelyet a belső igényből fakadó többre törekvés szándékával erkölcsi kötelességünk követni.
Az alkotó emberi akarat szervezi a hétköznapokat, növeli a jövőbe vetett hitet. A nemzet lámpásaként a pedagógus a kezdetektől utat mutat gyermekeinknek, erősíti lelküket. A pedagógus szép hivatása teljesítésével ugyan a jelenben él, de cselekedetei a jövőbe mutatnak. Munkája alapvetően határozza meg mindannyiunk eljövendő sorsát, ezért polgármesterként és fiatal apaként kiemelten fontos ügynek tartom a fiatalok nevelését, oktatását.
Tisztelt Pedagógusok!
Az Önökre bízott gyermekek szülei nevében megköszönöm munkájukat, amelyhez erőt, és további sok sikert kívánok! Kívánom, hogy a megérdemelt nyári pihenés után újult erővel folytassák példamutató, gyermekeink lelkét nemesítő munkálkodásukat!
 
Isten éltesse Önöket!