Hirdetmény

A alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy 2017. december 18-án (hétfőn) 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza kisterme
 
NAPIRENDEK:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirat elfogadása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
4. Folyószámlahitel keret igénylése 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
5. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
6. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
7. A 2018. évi közfoglalkoztatási programokban való részvétel
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
8. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetbe történő delegálás
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
9. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
10. Egyebek
 
Zárt ülés:
1. Az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétellel kapcsolatos döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
Kengyel, 2017. december 13.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester