Hirdetmény a téli rezsicsökkentésről

Hirdetmény a téli rezsicsökkentésről
 
A kormány a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.
A kormányhatározat alapján, háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható.  Az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a kormány korábbi határozatai alapján már téli rezsicsökkentésben részesült.  A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
Az igénybejelentés annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi szerv szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. Ha a vizsgálat eredményeképp valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban, vagy a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.  Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Kengyeli  Polgármesteri Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (5083 Kengyel, Szabadság út 10.).
Az igénybejelentéseket az önkormányzat a Belügyminisztérium részére továbbítja további intézkedés céljából.
 
Kengyel, 2018.  augusztus  21. 
 
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző