Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. szeptember 24-én kedden 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését!

Az ülés helye: Községháza nagyterme

A nyílt ülés napirendjei:

 • Két ülés közötti tájékoztató. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Kozák Ferencné alpolgármester
 • Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 • A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 • Tájékoztató a 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 • Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 • Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről. Előadó: TRV Zrt. képviselője
 • Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/19 tanév működéséről. Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
 • Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2018/19 nevelési év munkájáról. Előadó: Kozák Ferencné intézményvezető
 • A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi csatlakozásról. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 • A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről. Előadó: Nagy Szilárd polgármester Kozák Ferencné óvodavezető
 • Egyebek

Kengyel, 2019. szeptember 19.

Nagy Szilárd sk.
polgármester