Hirdetmény az őszi-téli szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon. 
A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles  megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
Tájékoztatom a  bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő  óvoda-bölcsőde  az őszi szünetre eső  valamennyi munkanapon nyitva tart, részükre szünidei étkeztetés nem igényelhető. A téli szünetre eső valamennyi munkanapon zárva tart, ezért az érintett gyermekek részére ezen munkanapokra szünidei étkeztetés igényelhető. 
Értesítem a 2019. évi őszi-téli szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
A 2019. évi őszi szünet 2019. október 28. napjától 2019. november 1.  napjáig tart. 
Az őszi szünetre  eső szünidei étkeztetés 2019.október 28. napjától 2019. október 31. napjáig 4 munkanapon keresztül történik. A négy munkanap: 2019. október 28. /hétfő/, 2019. október 29. /kedd/, 2019. október 30. /szerda/ és 2019. október 31 /csütörtök/ 
A 2019. évi téli  szünet 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig tart. 
A téli szünetre  eső szünidei étkeztetés 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig 5  munkanapon keresztül történik. Az öt munkanap: 2019. december 23. /hétfő/ , 2019. december 30. /hétfő/, 2019. december 31. /kedd/, 2020. január 2. /csütörtök/ és 2020. január 3. /péntek/. 
Helyszín: Kisiskola /Kengyel, Kossuth út 48./
Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
Felhívom a  szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy az ebéd elviteléről fenti időpontokban gondoskodjon! 
 
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző