Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. október 24-én csütörtökön 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 
2. Megbízólevelek átadása
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 
3. Az önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 
4. A Polgármester programjának ismertetése
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
5. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
6. Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása és eskütétele
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
7. A Polgármester illetményének és költségtérítésének, az Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
 
8. Egyebek
 
Kengyel, 2019. október 18.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester