Álláspályázat

A Polgármesteri Hivatal Kengyel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
magasabb vezetői megbízás (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása, működtetése, a feladatok teljes körű ellátása. A munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok és a szakmai követelmények alapján.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
Főiskola, Szakirányú felsőfokú képesítés,
vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, nyilatkozat ha kéri a zárt ülés tartását, nyilatkozat hogy a pályázatot a döntéshozatali eljárásban a közreműködők megismerhetik
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László nyújt, a 20/9527028 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Kengyel címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/2468-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető.
Személyesen: Rácz Judit, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati bizottság által történő véleményezést követően a végleges döntést a képviselő-testület hozza meg.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kengyel.hu - 2019. november 4.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 4.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.