Hirdetmény

Az alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 07-én kedden 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Az utolsó képviselő-testületi ülés óta hozott alpolgármesteri döntésekről szóló tájékoztató
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) rendelet módosításáról
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzat módosítása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
4. Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
 
5. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes, parancsnok
 
6. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
7. Egyebek
 
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
Kengyel, 2020. július 02.
 
Németh Lajos sk.
alpolgármester