Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy 2021. november 25-én csütörtökön 17.00 órára összehívom a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó terme (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról szóló 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 10/2021. (V. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
4. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
5. 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előadó: Domány Katalin jegyző
6. Igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Gál József polgármester
7. A közfoglalkoztatás működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
8. A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése – 2021 című MFP-KOEB/2021 kódszámú támogatást nyert projekt megvalósításához függesztett karos szárzúzó beszerzésre gazdasági szervezet kiválasztásáról
Előadó: Gál József polgármester
9. A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 című MFP-TFB/2021 kódszámú támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó tanyagondnoki busz beszerzésre gazdasági szervezet kiválasztásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
Zárt ülés:
1. Mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyek
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2021. november 18.
 
Gál József sk.
polgármester