Hirdetmény

A Polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2023. április 27. napján csütörtökön 17.00 órára összehívja a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatala nagytanácskozó terme (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
 
2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Domány Katalin jegyző
 
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő használata engedélyezésének szabályairól szóló 13/1995. (VII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
4. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
 
5. Kengyel település 2022. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
6. A Községi Polgárőrség Egyesület 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
7. A Gyermekorvosi Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
8. A Védőnői Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
9. Az I. számú Háziorvosi Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
10. A II. számú Háziorvosi Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
11. A Fogorvosi Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
12. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
13. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Művelődési Házra vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
14. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
15. A Zsani Cuki Kft. eseti éjszakai nyitvatartásának engedélyezéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
Zárt ülés:
1. A „Kengyel Községért” kitüntető díj adományozásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
2. A Kengyel, Kossuth út 48. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
Gál József sk.
polgármester