Felhívás a villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) felhívja
 
az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
 
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
 
Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.5 (2) bekezdése, 133.5 (3) bekezdése, 137.š-a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (1.22.) NGM rendelet alapján teszik közzé.
 
A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában
 
-35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél
-1 kV felett 35kV névleges feszültségszintig 2 méternél
-1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél I méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt az éves növekményt is figyelembe véve.
 
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos
  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert
  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak-mint egyben a növényzet tulajdonosának kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítsék meg.
 
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
 
Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt — az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében — egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
 
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
 
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. nem vállal.
 
Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:
 
Szolnoki régióközpont 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. (56) 506-131
 
Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhívás megjelenésétól számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!
 
Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.
 
A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.
 
Együttműködésüket köszönjük.
 
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.