Tájékoztatás Kengyel Községi Önkormányzat településrendezési eszközeinek az Alcsi Holt-Tisza fejlesztése miatt szükséges módosítása elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat 2024. január 25-i Képviselő-testületi ülésén elfogadta településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítását az Alcsi Holt-Tisza fejlesztésének lehetővé tétele érdekében.
A fejlesztés célja az Alcsi Holt-Tisza területén a vízvisszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása, mely egyaránt előnyös társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból. A holtággal kapcsolatos legfontosabb feladat a vízminőségromlás megállítása, a vízminőség javítása, illetve a tározótér növelése, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő minőségű és mennyiségű öntözővíz biztosításához. A holtág jelenleg kedvezőtlen állapotú, közepesen degradáltnak minősített a jelentős szerves anyaggal terhelt bomló iszapmennyiség miatt.
A fejlesztés a „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem című KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 projekt” megnevezéssel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.
Az elfogadott, hatályos településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet erre a linkre kattintva tekintheti meg.
 
Kengyel, 2024. február 12.