Kéménysepréssel kapcsolatos lakossági tudnivalók

Milyen tevékenységet végez a katasztrófavédelem a kéményekkel összefüggésben?
2016. július 1. után a katasztrófavédelem teljeskörű kéményseprőipari közfeladatot lát el a lakosság körében azokon a településeken, ahol eddig a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosította az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat felmondta a közszolgáltatási szerződését. Tevékenysége sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.
 
Melyik kéményseprő szolgáltatóhoz tartozom?
A katasztrófavédelem ellátási körébe került területek részletes bemutatását honlapunk tájékoztatói között találja. Az oldalon látható térkép segítségével ellenőrizheti, hogy az ön településén a korábban is tevékenységet végző közszolgáltató vagy a katasztrófavédelem és az ellátási területre nyilvántartásba vett szolgáltatók látják el a kéményseprőipari tevékenységet.
 

Hirdetmény közterület átnevezéséről

Értesítem az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2016.(VI.30.) Kt. határozatával a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi közterületnév változást hajtja végre 2017. január 1-ei hatállyal:
 
a közterület régi neve és jellege a közterület új neve és jellege
Felszabadulás út Malom utca
Április 4. út Erdő utca
Sallai út Tavasz utca
Ságvári út Liliom utca

Tájékoztatom az érintett ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket, hogy régi lakcímkártyájuk 2017. január első hetében bevonásra kerül, ezt követően az új lakcímkártya hivatalból kerül kiállításra és postázásra.
PDF formátumban letölthető határozatok erre a linkre és erre a linkre kattintva érhetők el.

 
Kengyel, 2016. december 13.
 
Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

Pályázat önkormányzati tulajdonú föld haszonbérletére

Kengyel Község Önkormányzata  a tulajdonában lévő alábbi fölterületeket nyilvános pályázat útján haszonbérbe kívánja adni 2016. december 1- napjától  2021. szeptember 30 – napjáig terjedő időszakra. 
- 1241 hrsz–ú kert  1715 m2 terület  2 Ft / m2 / év 
- 1242 hrsz–ú kert 1770 m2  terület  2 Ft / m2/ év 
- 1243 hrsz–ú  kert 1819 m2 terület  2 Ft / m2/ év 
- 02 hrsz–ú szántóból 3916 m2 terület (rekreációs célú haszonbérbeadása földművesnek nem minősülő magánszemélyek részére) 
 

Hirdetmény Erzsébet utalványról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2016. november 1-én fennállt, a tárgyév november    hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY formájában. 

Hirdetmény szociális célú barnakőszén támogatásról

Értesítem  a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályozásáról szóló 14/2016. (XI.15.) számú önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  barnakőszenet  biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (2016. évben: 57000.-Ft). 

Tájékoztatás

Tisztelt Diákok!
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő meghosszabbításra kerül.
A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a (www.emet.gov.hu), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, valamint telefonon az 56/583-405 számon kaphat.

Tüdőszűrés: új időpontok

Értesítjük a Tisztelt  Lakosságot, hogy  Községünkben  a tüdőszűrés technikai problémái elhárultak. 
A tüdőszűrésre 2016. november 4. napjától – 2016. november 10. napjáig kerül sor.
 
A tüdőszűrés helyszíne: Művelődési Ház, Kossuth Lajos út 98. 
 
A tüdőszűrés időpontja:       
Hétfő: 12-17 óráig
Kedd: 8-13 óráig
Szerda: 12-17 óráig
Csütörtök: 8-13 óráig
Péntek: 8-13 óráig
 
Utolsó szűrési nap:  2016. november 10-én /csütörtök/ 8.00-12.00 óráig. 
A 40 év alatti lakosok részére a szűrés igénybevételéhez beutaló szükséges, illetve költségtérítéses. 14 éves kortól 18 éves korig a tüdőszűréshez a fentieken túl szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges.  Csekket, nyilatkozatot – a bemutatott beutaló ellenében - a helyszínen lehet kérni. 
40 éves kor felett a szűrés ingyenes, beutaló nem szükséges!
Kérjük, hogy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-számot) tartalmazó kártyáját mindenki hozza magával!
 
Kengyel, 2016. november 4.               
Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

Oldalak

Feliratkozás Kengyel Község Honlapja RSS csatornájára