Pályázati felhívás

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a működő Háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási  formában történő ellátásra

Pályázati feltételek:

 • háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevéknységről szóló 4/2000./II.25/ EüM rendeletben meghatározott képesítés;
 • a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása;
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése;
 • büntetlen előélet

A pályázathoz csatolandó:

 •  végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata;
 •  részletes szakmai önéletrajz;
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •  az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása;
 •  a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok / egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata;
 •  nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
 •  egészségügyi alkalmassági igazolás.

Juttatások, egyéb információk:

 • az önkormányzat a feladat ellátásához, felújított, jól felszerelt rendelő helyiséget biztosít.

Pályázati határidő: a megjelenést követő 15. nap

Elbírálási határidő: az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésen döntenek.

A praxis betölthetőségének kezdeti időpontja: 2012. július 01.

A pályázatok benyújtása: postai úton, egy példányban kell benyújtani Kengyel Község Önkormányzatának címére: 5083. Kengyel, Szabadság út 10, Nagy Szilárd polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „ Háziorvosi pályázat”
 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt a 06-56/583-417 telefonszámon.

A megbízás időtartama: az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: