Szennyvízelvezetés És Tisztítás Fejlesztése Tiszatenyőn És Kengyelen (KEOP-2009-1.2.0./2F) Pályázat

 


Felhívás a beruházással kapcsolatban

Letölthető plakát


Sajtóközlemény a beruházással kapcsolatban


Bagi-Major szennyvízelvezetés kivitelezési terve


A KEVTERV  PLUSZ KFT. megküldte egyeztetésre Önkormányzatunknak a település munkaközi nyomvonalas helyszínrajzát. Az Önkormányzat részéről az észrevételeinket továbbítottuk a tervező felé. Kérjük amennyiben saját ingatlanukra vonatkozóan helyszínrajzon eltérést tapasztalnak és változtatás szükséges, jellezzék a palyazat@kengyel.hu e-mail címre. Segítségüket előre is köszönjük.

Kengyel helyszínrajza

Bagimajor helyszínrajza
 



EU támogatással megvalósul Tiszatenyőn és Kengyelen a Szennyvízcsatorna-hálózat

Jelenleg Tiszatenyőn és Kengyelen sincs szennyvízhálózat, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású szikkasztóként üzemel. A két településen évről-évre gondot okoz a magas belvíz, amelynek legfőbb okozója a talajba szivárgó szennyvíz. Tiszatenyő és Kengyel községek önkormányzatai több éve készülnek e probléma megoldására. Együttműködési megállapodást kötöttek a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep kiépítésére, és ennek megvalósításához szükséges önerő biztosítására. 2002-ben Tiszatenyőn, 2003-ban Kengyelen alakult Vízi-közmű Társulat, amely közreműködésével a két község lakosainak nagy része elő takarékossági szerződést kötött és biztosította az önrész jelentős részét.

A két község szakszerű előkészületei 2009-re jutottak révbe, amikor az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Programjára beadott pályázatukat elfogadták. 2012-re közel 2,5 milliárd forintból megvalósul Tiszatenyőn és Kengyelen a szennyvízcsatorna-hálózat és az összegyűjtött szennyvíz tisztítására alkalmas tisztítótelep megépítése. A projekt az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A megvalósuló szennyvízelvezetéssel és tisztítással lényegesen javul a környezetkultúra, a két település lakosságának életminősége.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Közvélemény-kutatás

2009. augusztus 25-30-ig kérdező-biztosok közreműködésével Tiszatenyőn minden 5. lakásban, Kengyelen minden 14. lakásban történt a mintavétel.Tiszatenyőn, Kengyelen 100-100 lakástulajdonostól kaptunk választ.

A kérdező-biztosok 4 kérdést tettek fel, melyre a válasz az alábbiak szerint alakult.

1.) Hallott-e arról, hogy a község pályázatot nyert a szennyvíz-elvezetésre?

 • Kengyel
  • Igen: 88%
  • Nem: 12%
 • Tiszatenyő
  • Igen: 96%
  • Nem: 4%

2.) Fontosnak tartja-e Ön a beruházást?

 • Kengyel
  • Igen: 87%
  • Nem: 13%
 • Tiszatenyő
  • Igen: 93%
  • Nem: 7%

3.) Mennyire ismeri azt, hogy ebben Önnek milyen kötelezettségei vannak?

 • Kengyel
  • Igen: 58%
  • Nem: 42%
 • Tiszatenyő
  • Igen: 63%
  • Nem: 37%

4.) Bízik-e abban, hogy megvalósul a beruházás ?

 • Kengyel
  • Igen: 65%
  • Nem: 35%
 • Tiszatenyő
  • Igen: 61%
  • Nem: 39%