hirdetmény

E-Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatás "Mentett űrlapok" menüponttal kapcsolatban
 
Tisztelt Felhasználók!
 
Az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu)  az űrlapfunkcionalitás bővülése miatt a lakossági ügyfelek által korábban beküldés előtt elmentett űrlapok, a „Mentett űrlapok” menüpont alatt április 11-én - későbbi visszaállítás nélkül - törlésre kerülnek. A funkció április 12-től a megszokott módon működik ismét.

Hirdetmény - A tavaszi szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. A tavasz szünetre vonatkozó ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2019. április 15. napjáig. A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a  nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles  megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
Tájékoztatom a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő óvoda-bölcsőde  a tavaszi szünetre eső  valamennyi munkanapon nyitva tart, részükre szünidei étkeztetés nem igényelhető.
Értesítem a 2019. évi tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
A 2019. évi tavaszi   szünet 2019. április 18.  napjától 2019. április 23.  napjáig tart. 
A tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetés 2019. április 18.  napjától 2019. április 23.   napjáig  2  munkanapon keresztül történik. A két munkanap: 2019. április 18. (csütörtök), 2019. április 23. (kedd). 
Helyszín: Kisiskola /Kengyel, Kossuth út 48./
Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
Felhívom a  szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy az ebéd elviteléről fenti időpontokban gondoskodjon! 
 
Kengyel, 2019. április 1.
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. március 27-én szerdán, 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető

E.ON hirdetmény

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
 
2019. március 22-én 08:00-tól 16:00 óráig
 
Táncsics Mihály utca teljes hossza
Április 4. út 1-7 és 2-4/b.
Felszabadulás utca teljes hossza
Mikszáth Kálmán utca teljes hossza
Kafka M. utca teljes hossza
Vasúti megálló
 
Köszönjük megértésüket!
 
Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

E.ON áramszünet

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
 
2019. március 05-én 08:00-tól 16:00 óráig
  • Táncsics Mihály utca teljes hossza
  • Április 4. út 1-7 és 2-4/b.
  • Felszabadulás utca teljes hossza
  • Mikszáth Kálmán utca teljes hossza
  • Kafka M. utca teljes hossza
  • Vasúti megálló
 
Köszönjük megértésüket!
 
Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Oldalak

Feliratkozás RSS - hirdetmény csatornájára